چرخه زندگی

تعهد یا اراده

کسی که در طول مسیر خسته نشود یا دروغ میگوید یا یک ابرانسان است خودتان را سرزنش نکنید که چرا خسته میشوید و آن را با نا امیدی اشتباه نگیرید...

بیستر بخوانید

بی استعدادی

مسابقات استعدادیابی در سراسر دنیا برگزار میشود گاهی بعضی از افراد را میبینید که شرکت کرده اند اما بعد از مشاهده کارشان متوجه یک چیز میشوید که من به آن...

بیستر بخوانید
honarwall-artlife

هنر زندگی

شما پول خیلی زیاد و شغل مناسبی دارید اما ارتباط شما با دوستان و خانوادهتان بسیار بد است سلامت جسمانی مناسبی ندارید و نمیتوانید با وجود پول زیاد هر تفریحی...

بیستر بخوانید