هنر و تکنولوژی

حجم های لایه ای

در این مقاله قصد دارم تا شما را با یکی از هنرهایی که تلفیقی از هنر و تکنولوژی است آشنا کنم هنر ساخت حجم های لایه ای یکی از هنرهایی...

بیستر بخوانید

تکنولوژی و هنر

با اندکی مطالعه آزاد در این زمینه متوجه خواهید شد که هنرهایی در این راستا خلق شده اند که بخشی از کار را با دستگاه انجام میدهند و بخش دیگری...

بیستر بخوانید