درآمد هنری

حجم های لایه ای

در این مقاله قصد دارم تا شما را با یکی از هنرهایی که تلفیقی از هنر و تکنولوژی است آشنا کنم هنر ساخت حجم های لایه ای یکی از هنرهایی...

بیستر بخوانید

تکنولوژی و هنر

با اندکی مطالعه آزاد در این زمینه متوجه خواهید شد که هنرهایی در این راستا خلق شده اند که بخشی از کار را با دستگاه انجام میدهند و بخش دیگری...

بیستر بخوانید

درآمدهای هنری

من به شما در یک جواب کوتاه میگویم کارهایی که برای مخاطب تازگی داشته باشد ،تکرار و کلیشه ای عمل کردن دشمن کسب و کارهای هنری میباشد همیشه باید خلاقانه...

بیستر بخوانید

شروع کسب و کار هنری

بعد از اینکه توانایی های خود را هر چند جزیی بیان کردید به دنبال خلاقیت در مورد آنها باشید ،شاید اگر آن شخص نقاش به من میگفت که میتواند روی...

بیستر بخوانید